82%

پروفایل ندا نادین

ندا نادین
این سرآشپر قابلیت در یافت سفارش را دارد، برای سفارش به وب سایت سرآشپر مراجعه کنید
  • دستورات غذایی : 13
  • عضویت : ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
  • بازدید پروفایل : 1253 نفر
  • www.nadin-shop.ir

آشپزی هنر ترکیب طعم های معمولی و خلق طعمی متفاوت است. (نادین)

دستورات غذایی (13 )
تبلیغات